Hållbarhet Stranden är vårt hem. Vi lämnar den bättre än vi hittade den.

COVER YOGA ERICEIRA

Hållbarhet

Vi är ett klimatneutralt företag, dedikerade till att minimera vår negativa inverkan på havet, naturlivet och vår planet.

“Vi tror att det är vårt ansvar att alltid arbeta mot att bli mer hållbara, att minimera vårt negativa fotavtryck och att genom våra handlingar maximera vårt positiva avtryck, samt fortsätta att inspirera andra.”

Vårt engagemang

Vi har accepterat en inbjudan från FN:s klimatpanel om att avlägga ett löfte för klimatneutralitet. Löftet representerar företag och regeringar som går i täten för att reducera utsläpp och som aktivt arbetar för det globala målet om en klimatneutral framtid. Genom att avlägga det löftet har vi åtagit oss att: 

- Mäta och rapportera vårt utsläpp av växthusgaser.

- Reducera våra utsläpp av växthusgaser så mycket som möjligt.

- Kompensera för kvarstående utsläpp genom FN:s klimatkompensationsprojekt.

Vi är stolta över att få arbeta med FN:s klimatsekretariat och ser fram emot en öppen och målmedveten dialog kring hur vi kan optimera våra resultat och ansträngningar för att arbeta hållbart.

Våra människor

Sedan dag ett har vi aktivt konsulterat Simen Knudsen från Nordic Ocean Watch kring framtagandet av Lapoints strategi för socialt ansvar. Som ett resultat från det har vi också mätt vårt CO2-avtryck i detalj från år 2017 och kompenserat för det avtrycket genom vår partner CHOOOSE. Genom det partnerskapet supportar vi projekt som till exempel att bevara och skydda Kariba Redd-skogen i Zimbabwe och stöttar vindkraftsverk farmen Bac Lieu i Vietnam. Vi klimatkompenserar för:

- Alla personalflyg 

- Konsumtion för värme & elektricitet på alla våra destinationer.

- Alla utsläpp från transport med shuttle från/till flygplatser, aktiviteter och surflektioner.

För att minimera att vår personal ska behöva pendla (och reducera föroreningarna som det innebär) får all vår administrativa personal arbeta fritt hemifrån - varje dag, året runt. Genom den policyn har vi också sparat in de ton i koldioxidutsläpp som det innebär att bygga en kontorsbyggnad för över 30 personer. 

Vårt fokus idag är att bli ett klimatpositivt företag i samarbete med FN:s initiativ för klimatförändring: ‘Climate Neutral Now’, vilket supportar vår vision för hållbarhet.

Vår lekplats

Havet är vår lekplats och vår passion. Den marina nedskräpningen är en akut kris, och vi är medvetna om hur viktigt det är att vidta åtgärder för att bevara våra hav. Under år 2017-2019 lyckades våra gäster och personal att samla ihop mer än 30 ton av plast under våra beach clean-ups som vi varje vecka håller på alla våra destinationer där vi plockar skräp på lokala stränder och försöker att bidra på vårt håll för att få ett renare hav.

Våra destinationer

För oss är det viktigt att ta hand om våra gäster och bidra till de lokala samhällen där vi arbetar. Vi försöker främst att anställa lokalbor på våra destinationer, och utbildar våra gäster och lokalbefolkning runt våra camps i hur vi bäst tar hand om havet. Vi har även höga krav på hållbarhet kring den service och de produkter vi tar in från våra leverantörer.

Några exempel på hur vi försöker att arbeta på plats är att vi har “Meat free Mondays (vegetariska måndagar), använder främst lokala, ekologiska produkter och konstant strävar mot att minska vår vatten och elförbrukning. Vi gör vårt yttersta för att återvinna allt skräp och hänvisar våra gäster till att använda återanvändbara kassar och vattenflaskor, samt använda miljövänligt zinc och solkräm. Vi håller även på att installera solpaneler på våra destinationer, och i Portugal är vi redan självförsörjande när det kommer till värme och varmvatten.

Underwater shot of surfer sitting on surfboard

Hållbarhet

Stranden är vårt hem. Vi lämnar den finare än innan vi kom hit.

Vi har bestämt oss för att ta hand om vårt hav, våra stränder och vårt samhälle. De är vår lekplats, vårt andra hem och vårt levebröd, och vi kommer att lämna dem bättre än vi hittade dem. Det betyder att alla våra anställda, vänner och gäster hjälper till med t.ex. återvinning och andra saker för att ta hand om miljön. Varje vecka har vi beach cleans på våra camps för att säkerställa att vi lämnar vårt andra hem lite renare än vi hittade det.

Lapoint crew
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete